Prijzen 2020

Download hier onze prijzen voor tandheelkunde vanaf 01-01-2020

Download hier onze prijzen voor orthodontie vanaf 01-01-2020

 

AANVULLENDE INFORMATIE

  • Deze tarieven gelden voor iedereen. Bij elke tandarts.
  • Behandelingen kunnen uit meerdere prestaties bestaan.
  • Onze tandartsen zullen u bij een behandeling die hoger uitvalt dan €250 desgewenst een begroting geven.
  • Wij hebben vooralsnog geen contracten afgesloten met een zorgverzekeraar.
  • Bij sommige prestaties is sprake van nog bijkomende techniekkosten. 
  • De algemene betalingsvoorwaarden zijn hier van toepassing. 

 

 

 

GARANTIEREGELING

Als patiënt van Tandartspraktijk Middenhoven, kunt u rekenen op de best mogelijke tandheelkundige zorg. Wij streven altijd naar hoge kwaliteit van onze behandelingen en producten en daar hoort natuurlijk ook een duidelijke garantieregeling bij. In de onderstaande kolom vindt u een overzicht.

 

Behandeling

          Garantieperiode

Kroon en Brugwerk*           5 jaar
Implantaat*           5 jaar (niet-rokers)
Vullingen           1 jaar
Prothese           1 jaar

Splint**

          1 jaar op fabricagefouten, niet op normaal gebruik

Vullingen melkgebit           Geen garantie mogelijk
Wortelkanaalbehandeling           Geen garantie mogelijk
Relapse orthodontie           Geen garantie mogelijk
Parodontologie           Geen garantie mogelijk

 

 *Bij kronen en implantaten geldt een aflopende garantiewaarde van 20% per jaar
** Geen garantie op normale slijtage door gebruik
Garantie is alleen van toepassing indien jaarlijks het gebit ter controle wordt aangeboden

 

Voorwaarde garantieregeling

 

Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op onze garantieregeling, moet u ééns per jaar het gebit laten controleren en verzorgen door één van onze behandelaren.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

 

 

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom heeft u geen contract afgesloten met mijn zorgverzekeraar?
Tot op heden hebben zorgverzekeraars ons op geen enkele manier kunnen uitleggen wat het voordeel van een contract voor ons is. We zijn echter wel nog steeds in gesprek met een aantal zorgverzekeraars over dit onderwerp. 

Moet ik nu bijbetalen voor mijn kind tot 18 jaar oud?
Nee.

Wat wordt bedoeld met techniekkosten?
Sommige werkstukken worden in een tandtechnisch laboratorium gemaakt. Zoals het kunstgebit en de beugel, maar ook een kroon. Deze kosten staan niet in de prijslijst vermeld, omdat deze per patient en per werkstuk kunnen verschillen.

Welke verzekeraar vergoedt het meest?
Daar kunnen en mogen wij geen uitspraak over doen. Wel geven we u het advies om op een aantal zaken te letten:

1. Hanteert de verzekeraar een restitutiepolis of een naturapolis?
2. Hanteert mijn verzekeraar een maximale vergoeding per prestatie of alleen een maximum budget?
Informeer zorgvuldig bij uw huidige zorgverkeraar of assurantie-adviseur.

Ik zie dat uw collega een behandeling goedkoper aanbiedt. Mag hij mij behandelen?
Jazeker. Het is u volkomen vrij om te bepalen door wie u behandeld wordt. Echter, houd er rekening mee dat u niet gelijk door deze collega behandeld kunt worden. Hij zal namelijk eerst middels een consult en eventuele aanvullende röntgenfoto's moeten bepalen of hij het eens is met ons plan. Daar zijn kosten mee gemoeid! Tevens kan hetzelfde plan afwijken in het aantal prestatiecodes en de hoogte van de techniekkosten.

Biedt u garantie?
Ja, kijk voor de voorwaarden op onze prijslijst.

Hoe lang is de prijslijst geldig?
De lijst is 1 jaar geldig. 
  
Waarom hebben alle tandartsen in mijn stad dezelfde prijs?
Dat is het beleid van onze regering. Alle tandartsen in Nederland hanteren dezelfde prijs.  

Uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 020-645 59 94.